uvaxspecialista na drátěný program

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Při platbě dobírkou je elektronická účtenka vydávána našim externím partnerem - dopravcem. Při vyzvednutí zboží v naší kamenné prodejně Vám účtenka bude vydána automaticky, při zaplacení. Při platbě zboží převodem z účtu na účet, Vám bude zaslána faktura.
<< ZPĚT
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodu www.uvax.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky, a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

Vytvoření objednávky

1.       Po přidání zboží do košíku a pro následné odeslání objednávky je nutné se zaregistrovat. Při dalším nákupu je možné se na základě předešlé registrace přihlásit. Ve správně vyplněné objednávce musí být vyplněna všechna povinná pole označená hvězdičkou a způsob dopravy a platby.

2.       Kupujícímu bude, po doručení objednávky, obratem odesláno e-mailem potvrzení o doručení. Toto potvrzení o doručení Vaší objednávky má však pouze informativní charakter a není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.       Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi).  Za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno i doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí v naší prodejně, popřípadě že zboží bylo vypraveno k expedici (odeslání). Prodávající může akceptovat návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku) i tím, že zákazníkovi zašle zboží.

4.       Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky

5.       Je-li smluvní stranou – kupujícím – podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, a které se vztahují na podnikatele. Na podnikatele se současně nevztahují ustanovení spotřebitelských smluv, zejména nabývá práva a povinnosti adresované spotřebiteli.

6.       Prodávající není povinen akceptovat návrh kupujícího na uzavření smlouvy.

7.       Prodávající je oprávněn v případech, kdy se jedná o zboží speciálně vyráběné pro zákazníka nebo v případech, kdy se jedná o specifickou nabídku na míru realizovanou přímo pro zákazníka, požadovat po zákazníkovi návštěvu v sídle firmy za účelem uzavření smlouvy a její realizaci mimo režim internetového obchodu.

Základní informace pro spotřebitele

1.       Provozovatelem internetového obchodu www.uvax.cz  je  UVAX, s.r.o. IČ: 25899163, se sídlem M. R. Štefánika 28, Šumperk, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25064. Název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb jsou uvedeny u konkrétní položky.

2.      Cena zboží nebo služeb je taktéž uvedena u konkrétní položky.

3.       Náklady na dodání zboží jsou uvedeny níže. Jedná se o garantovanou maximální cenu dopravného.

4.      Způsob platby a dodání nebo plnění je specifikován níže.

5.       Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku spotřebiteli ze strany prodávajícího nevznikají.

6.       Délka záruční doby pro spotřebitele je 2 roky. Záruční doba může být prodávajícím prodloužena.

7.      Spotřebitel (kupující) má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí zboží. 

Cena dopravy

Cena dopravy přepravní službou na území ČR se odvíjí od počtu zasílaných kilogramů v jedné dodávce zákazníkovi, a to takto:

 Dopravce: Česká pošta
„Balík do ruky“ do 30 kg – 77,- Kč bez DPH, tzn. 93,- Kč včetně DPH
„Balík do ruky“ do 50 kg – 101,- Kč bez DPH, tzn. 122,- Kč včetně DPH
„Balík na Poštu“ do 30 kg – 72,- Kč bez DPH, tzn. 87,- Kč včetně DPH
Příplatek za dobírku – 30,- Kč bez DPH, tzn. 36,- Kč včetně DPH
Příplatek za balík nad 2,5 m - 100,- Kč bez DPH, tzn. 121,- Kč včetně DPH

Dopravce: TOPTRANS
Balíky nad 2,5 m - cena je zákazníkovy nabídnuta individuálně, dle váhy zboží a počtu kilometrů, a to telefonicky při zpracování objednávky
Upozornění:
Příplatek za nadměrné balíky ( od 2500 mm - výrobek: Multifunkční sloup ) není součástí odeslané objednávky a je připočítán následovně po tefonické dohodě se zákazníkem.
V případě, že je hodnota objednaného zboží vyšší jak 5000,- Kč bez DPH, je dopravné zdarma. 

Cena zboží

1.       Všechny ceny uvedené v nabídce internetového obchodu jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Všechny ceny zboží a služeb jsou uvedeny, není-li výslovně uvedeno jinak, včetně daně z přidané hodnoty. Ostatní poplatky, vyjma nákladů na dodání, jsou obsaženy v ceně konkrétního zboží.  

Platba za zboží

1.       Platba v hotovosti – při převzetí zboží, osobní odběr ve firemní prodejně na adrese firmy M. R. Štefánika 28, 787 01 Šumperk
2.       Platba na dobírku – při zasílání přepravní službou.
3.       Platba převodem – na základě zálohové faktury, lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky. Po dokončení objednávky Vám zašleme zálohovou fakturu, která obsahuje potřebné informace k platbě (číslo účtu, částku a variabilní symbol). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet. 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Dodání zboží

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2–5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. 

1.       Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží, předat doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětnému zboží. Předání dokladů se uskutečňuje v době a místě určeném objednávkou.

2.       Dodáním zboží se rozumí:
·         předání zboží kupujícímu v sídle společnosti UVAX, s.r.o. nebo
·         předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího

3.       Zboží je zákazníkovi dodáváno následující cestou:
·         Osobním odběrem zákazníka v podnikové prodejně UVAX, s.r.o. – tento způsob musí být specifikován v objednávce nebo při jejím potvrzení.
·         Zasíláním přepravní službou – ČR: Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s objednávkou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
4.       Doklady, jež jsou potřebné k převzetí zboží, je prodávající povinen předat kupujícímu v místě dodání zboží, pokud  toto není dohodnuto jinak .

5.       Prodávající dodává zboží zpravidla v množství, jakosti a provedení, jež  určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, prodávající dodává zboží s vlastnostmi vzorku obvyklými.

Vrácení zboží spotřebitelem

        V souladu s občanským zákoníkem má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, prodávájící spotřebiteli vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odsoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem jaký byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud není výslovně uvedeno jinak.  Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. 

         Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Tímto se rozumí informování prodávajícího o odsoupení od smlouvy, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odsoupení od smlouvy.
 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: UVAX, s. r.  o., M. R. Štefánika 28, Šumperk, 787 01, tel.: 583 217 854, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

      Odsoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu předmětné zboží. Toto je nutné bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odsoupení od smlouvy doručit zpět na obchodní sklad UVAX, s.r.o., M. R. Štefánika 28, 787 01 Šumperk.
      Zboží, je třeba odeslat v neporušeném obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu apod., pokud je součástí výrobku) a pokud možno s dokladem o koupi (popř. kopií). Není vhodné posílat zboží na dobírku, takto zaslané zboží nemůže být převzato.
 
      Společnost UVAX, s. r. o. jako prodávající, nemá povinnost vrátit přijaté peněžní prostředky za zboží spotřebiteli dříve, než mu tento zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 
       Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy:
·         na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
·         na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
·         uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.  
 
Reklamační řád
 
         Společnost UVAX, s. r. o. přijímá reklamace na své provozovně na adrese M. R. Štefánika 28, Šumperk, 787 01, kam je předmětné zboží třeba doručit. Oprávněné nároky z vadného plnění, tzn. dodání nového zboží, sleva zkupní ceny nebo odsoupení od smlouvy musí kupující uplatnit výhradně u prodávajícího. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není výslovně uvedeno jinak mezi prodávajícím a kupujícím. Podmínkou pro splnění této lhůty je potřebná součinnost, zejména aby kupující umožnil prodávajícímu přezkoumat daný výrobek.
 
       Občanský zákoník nestanoví oprávnění České obchodní inspekce k vymáhání příslušných ustanovení tohoto zákona. Občanský zákoník nelze považovat za zvláštní právní předpis ve smyslu ust. § 2 zákona č. 64/1986 Sb.  Jedná se o soukromoprávní předpis upravující občanskoprávní vztah, kdy každý z účastníků má rovné postavení, na rozdíl od vztahů veřejnoprávních, které jsou charakteristické ovlivňováním právního postavení účastníků zpravidla státními orgány. V této oblasti tedy ČOI postihuje jednání, které je v rozporu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně pak nedodržení jeho ustanovení § 13 a § 19, která upravují po formální stránce průběh reklamačního řízení.
 
       Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází kobčanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů - více informací zde http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud, popříadě na stranami zvoleného rozhodce.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Není-li kupující spotřebitel:
·         Je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.
·         Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
·         Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Spotřebitel při uplatnění záruky:
·         Jde-li o vadu odstranitelnou má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
·         Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
·         Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
·         Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Bezpečnost a ochrana informací

1.       Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2.       Předáním svých osobních údajů uděluje kupující v souladu se zákonem souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů prodávajícímu, jakožto správci a zpracovateli, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.  

Závěrečná ustanovení

Tyto „Všeobecné  obchodní podmínky“ jsou platné pouze pro smluvní vztahy uzavřené prostřednictvím on line objednávek v internetovém obchodě www.uvax.cz od 1.3.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ bez předchozího upozornění.


vyhledávání

novinky

Více v sekci novinky.